Handball kemp 2024

Handball kemp je po roku späť !

Vaše deti budú pod dohľadom profesionálnych trénerov s najvyššou licenciou, zameriame sa na všestrannú športovú prípravu, základné herné činnosti jednotlivca, budeme poctivo trénovať a nebude chýbať ani zábava. 

Týždenný kemp je určený pre deti od 6 do 17 rokov, ktoré budú rozdelené do troch - štyroch skupín podľa veku a  výkonnosti. 

Ubytovanie je zabezpečené na stredoškolskom internáte pri Strednej odbornej škole dopravnej v Trenčíne. Troj a štvor posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením  poskytnú účastníkom pohodlie a miesto na odpočinok.

Stravovanie bude v jedálni tejto strednej školy. Začíname obedom 5. augusta 2024 a končíme tiež obedom 9. augusta 2024.

Športové aktivity - tréningy budú realizované v športovej hale - telocvični strednej odbornej školy dopravnej v Trenčíne. Ďalšie plánované športové aktivity budú na obľúbenej lezeckej stene, či v gymnastickej hale pod Sokolicami, alebo na mestskej plavárni v Trenčíne. 

Nezabudneme ani na kultúrne vyžitie, prehliadku historického centra mesta Trenčín, návšteva Trenčianskeho hradu, ZOO Lešná. 

Každý účastník obdrží účastnícky diplom, pamätnú medailu a malý darček.    

Aktivity sú v cene 250 € za celý pobyt.  Pri zaslaní prihlášky do  30. júna 2024 a úhrade do 10. júla 2024 bude poskytnutá 10% zľava. Suma na úhradu teda bude 225 €.                   

Platba:  IBAN - SK51 0900 0000 0051 5246 9820                                Variabilný symbol : HK2024                                                            Špecifický symbol : meno účastníka

Stačí vyplniť prihlášku a zaslať ju emailom na sportovaakademiatn@gmail.com.

kempy minulých rokov