Augustový turnaj starších žiačok v Žiline

Turnaj v Hodoníne

Vianočný zápas s rodičmi 

1. Mikulášsky turnaj 

                                                    7.12.2019 Jílemák